Zimná údržba

PONUKA SLUŽIEB ZIMNEJ ÚDRŽBY

Kolektív profesionálov našej firmy Vám prináša ponuku na bezstarostné a bezpečné prežitie chladných a kalamitných dní, ktoré zimné ročné obdobia prinášajú.
Naša ponuka zahŕňa jesennú a zimnú údržbu vonkajších plôch priestorov administratívnych a polyfunkčných budov, obchodných domov, bussines centier, rodinných domov, taktiež komunikácií ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty, verejné priestory a pod.. Na základe požiadaviek klienta, aktuálnej poveternostnej situácie a možných podmienok pre zimnú alebo jesennú údržbu, zabezpečujeme nižšie uvedené činnosti.

ODPRATÁVANIE
A LIKVIDÁCIA
ODPADANÉHO LÍSTIA

Výsledkom pravidelného odpratávania opadaného lístia a jeho následnej likvidácie sú čisté chodníky a uličky bez možnosti pošmyknutia sa v nepríjemných zimných a daždivých dňoch. Lístie pomocou vysávačov manipulujeme na vozidlá a odvážame do firiem, zaoberajúcich sa likvidáciou BIO odpadu. Uvedené činnosti vykonávame tak, aby sme čo najmenej obmedzovali obyvateľov sídlisk a rodinných domov.

RUČNÉ
ODPRATÁVANIE
SNEHU

Jedná sa o jednu z najrozšírenejších činností pri zimnej údržbe. Je vykonávaná klasickým ručným náradím (lopaty, metly, škrabky a pod.), pričom občanov neobmedzujeme hlukom počas nočných a skorých ranných hodín, prípadne pri jeho športových aktivitách

ODPRATÁVANIE
ZA POMOCI ĽAHKEJ
TECHNIKY

V závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy a poveternostných vplyvov (napr. vietor), nasadzujeme ľahkú techniku. Odstraňovanie snehu zo spevnených povrchov sa vykonáva mechanicky pluhovaním a frézovaním. Pluhovaním zo spevnených plôch odstraňujeme sneh, snehovú kašu a pod., pričom výška snehovej hmoty nepresahuje pri bežných podmienkach výkonu zimnej údržby výšku 3 cm. Odstraňovanie snehových vrstiev nad 10 cm výšky, snehových jazykov a závejov, alebo pri neúčinnosti snehových pluhov, vykonávame snehovými frézami.

POSYP PLÔCH
EKOLOGICKÝMI
POSYPOVÝMI MATERIÁLMI

Ekologický aspekt pri už spomínaných činnostiach je v našej firme na prvom mieste, aj vzhľadom na našu hlavnú činnosť (realizácie záhrad a závlahových systémov vlastníkom súkromných záhrad, ale aj veľkým korporátnym firmám). Pri zimnej údržbe používame ekologické posypové materiály, neškodné pre prírodu, spevnené plochy, vozidlá, obuv a predovšetkým bezpečné pre labky štvornohých domácich miláčikov. Po skončení zimného obdobia môže byť posypový materiál zapracovaný do trávnika ako pôdny kondicionér.

SPRIECHODNENIE
KLZKÝCH
POVRCHOV

Vzhľadom na používanie ekologických posypových materiálov, ktorých účinnosť klesá pri teplote nižšej ako -10 °C, je posyp spevnených plôch doplnený aj o ručné sekanie a škrabanie namrznutých povrchov.

ODVOZ
PREBYTOČNÉHO SNEHU
A SNEHOVEJ MASY

Zimnú údržbu zabezpečujeme k plnej spokojnosti klienta, pričom dbáme, aby bol čo najmenej obmedzovaný, preto v prípade pribúdania snehového materiálu a problémom s jeho ďalšou manipuláciou a uskladnením, tento materiál odvážame na skládky k tomu určené.

V PRÍPADE ZÁUJMU O NAŠE SLUŽBY NÁS KONTAKTUJTE