ZIMNÁ ÚDRŽBA

PONUKA SLUŽIEB ZIMNEJ ÚDRŽBY

ODPRATÁVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADANÉHO LÍSTIA

Lístie pomocou vysávačov manipulujeme na vozidlá a odvážame do firiem, ktoré sa zaoberajú likvidáciou BIO odpadu.
Uvedené činnosti vykonávame tak, aby sme čo najmenej obmedzovali obyvateľov sídlisk a rodinných domov.

RUČNÉ ODPRATÁVANIE SNEHU

Vykonávané klasickým ručným náradím (lopaty, metly, škrabky a pod.).

ODPRATÁVANIE ZA POMOCI ĽAHKEJ TECHNIKY

V závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy a poveternostných vplyvov nasadzujeme ľahkú techniku. Odstraňovanie snehu zo spevnených povrchov sa vykonáva mechanicky pluhovaním a frézovaním. Pluhovaním zo spevnených plôch odstraňujeme sneh, snehovú kašu a pod., pričom výška snehovej hmoty nepresahuje pri bežných podmienkach výkonu zimnej údržby výšku 3 cm. Odstraňovanie snehových vrstiev nad 10 cm výšky, snehových jazykov a závejov, alebo pri neúčinnosti snehových pluhov, vykonávame snehovými frézami.

POSYP PLÔCH EKOLOGICKÝMI POSYPOVÝMI MATERIÁLMI

Pri zimnej údržbe používame ekologické posypové materiály, neškodné pre prírodu, spevnené plochy, vozidlá, obuv a zvieratá.
Po skončení zimného obdobia môže byť posypový materiál zapracovaný do trávnika ako pôdny kondicionér.

SPRIECHODNENIE KLZKÝCH POVRCHOV

Účinnosť ekologických posypových materiálov klesá pri teplote -10°C, preto je posyp spevnených plôch doplnený aj o ručné sekanie a škrabanie namrznutých povrchov.

ODVOZ PREBYTOČNÉHO SNEHU A SNEHOVEJ MASY

V prípade pribúdania snehového materiálu a problémov s jeho ďalšou manipuláciou a uskladnením, tento materiál odvážame na skládky k tomu určené.