PÝTATE SA

Je vstupná obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky zadarmo ?

Áno obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky je bezplatná a nezáväzná.

Bolo by možné si u Vás objednať len vypracovanie projektu s tým,
že realizáciu by sme si riešili už svojpomocne?

Áno, projektovú dokumentáciu vieme vypracovať aj za účelom svojpomocnej realizácie klienta. Dokumentácia obsahuje, výkres pôvodného stavu, osadzovací plán navrhovaného sortimentu rastlín a ich podrobný popis. Zároveň obsahuje vytyčovací plán spevnených plôch, záhonov, trávnika, drobných stavieb či vodných prvkov. Súčasťou sú aj vizualizácie.

Dá sa realizácia záhrady rozdeliť do viacerých etáp, z finančných dôvodov alebo kvôli predpokladaným iným prácam na pozemku ?

Áno, túto možnosť využívajú klienti pomerne často. Na základe požiadaviek a okolnosti navrhneme "rozetapovanie" realizácie.

Aká je záruka na závlahový systém ?

Štandardná záruka na automatický závlahový systém je 24 mesiacov.

Koľko stojí návrh záhrady ?

Cena za návrh a dodanie výkresovej dokumentácie spolu s vizualizáciami je individuálna. Cenu ovplyvňuje viacero faktorov: veľkosti pozemku, náročnosti terénu, množstva prvkov v záhrade a ich členitosť. Finálna suma návrhu záhrady a vypracovania výkresovej dokumentácie je vyčíslená po obhliadke, zameraní a vzájomnej konzultácií.

Koľko robíte jednu záhradu ?

Štandardná dĺžka je 5 – 10 pracovných dní. Záleží však od viacero okolností : veľkosti riešenej plochy, rozsah prác, poveternostné podmienky, atď..