O našej firme

NÁŠ PRÍBEH

PRVÉ SKÚSENOSTI A VEĽKÉ VÝZVY

Prvé teoretické a praktické skúsenosti začala firma získavať v r. 2009, keď sa podieľala na údržbe a kosení trávnatých plôch v okolí extravilánov ŽSR. Nasledovali práce  v okolí diaľnice R1 – Pribina a spolupráca s Tatry Mountains Resorts, kde sa venovala vplyvu vodnej erózie na pôdu a jej riešeniu.

Ďalšími činnosťami firmy boli  finálne úpravy a rekultivačné práce pri výstavbe zjazdových lyžiarskych tratí v Tatrách a v Sczyrku v Poľsku – posudzovanie sklonu terénu, geologického podložia, stability terénu, charakteru a druhu biotopov, budovanie trativodov, spevnení okrajov tokov, vyrovnávanie nerovností a mnoho iného.

ČO SME SA NAUČILI TERAZ ODOVZDÁVAME VÁM

Získané vedomosti a zručnosti sme ďalej využívali pri záhradníckych prácach na verejných priestranstvách ale aj v súkromných záhradách v Bavorsku v roku 2015.

Od roku 2018 sme sa rozhodli ponúkať svoje služby na území Slovenska. Poskytujeme komplexnú záhradnú činnosť pre vlastníkov súkromných záhrad, ale aj veľkým korporátnym firmám, ktoré si zakladajú na reprezentatívnom a funkčnom vzhľade okolia svojich firiem alebo verejných plôch.

Nadobudnuté skúsenosti nás naučili profesionálne plniť všetky požiadavky klientov. Práce sú vykonávané vo vysokej kvalite a v riadne dohodnutom časovom termíne, s použitím kvalitných, moderných a energeticky výhodných materiálov a produktov.

Po využití našich služieb vám vaša nová záhrada určite bude robiť radosť, dodávať energiu a šetriť rodinné financie.

CERTIFIKÁTY